PRIVACY POLICY SOLLICITANTEN

Senf en de aan haar gelieerde BV’s, hechten er grote waarde aan dat de verwerking van je persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van je privacy. Door het insturen van je sollicitatie ga je ermee akkoord dat de persoonsgegevens worden verwerkt door Senf en worden opgenomen in onze database. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure bij Senf. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Senf verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten (vereist én optioneel) door middel van brieven, e-mails (brieven en CV’s), persoonlijke contacten, en/of telefoongesprekken. De gegevens van sollicitanten die worden op geslagen in de database zijn: contactgegevens van de sollicitant (NAW gegevens, emailadres, geslacht, taal), opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen) arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties, enz.). Sociale media wordt geraadpleegd, als er een reden is om de gegevens die over de kandidaat op internet staan te betrekken bij de sollicitatieprocedure. Bijvoorbeeld omdat de informatie van belang is voor de functie waarop deze persoon solliciteert.

Senf bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens en, met toestemming, na de wervings- en selectieprocedure. De NVP Sollicitatiecode geeft als richtlijn dat sollicitatiegegevens vier weken na afwijzing moeten worden vernietigd. Met toestemming van de sollicitant worden na afloop van de wervings- en selectieprocedure gegevens maximaal 1 jaar bewaard – bijvoorbeeld omdat er op een later tijdstip mogelijk een passende functie beschikbaar komt. Op jouw verzoek verwijderen wij jouw gegevens uit onze database na het afronden van de sollicitatieprocedure. De geldende wetgeving (inzake het bewaren van gegevens) wordt hierbij altijd geraadpleegd en nageleefd. Nadat de periode waarin de gegevens van de sollicitant worden bewaard is verstreken, worden deze volledig uit het systeem van Senf vernietigd.

De sollicitant verklaart zich akkoord met de verdere verwerking van de persoonsgegevens binnen Senf Theater en de aan haar gelieerde BV’s.

Senf behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring in verband met wettelijke toekomstige wijzigingen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de afdeling Personeelszaken, Sylvia Pop tel. 010-5937475, sylvia.pop@senf.nl